• mniejsza czcionka
  • normalna czcionka
  • większa czcionka
  • wyślij znajomemu
  • drukuj
  • dodaj do ulubionych
Data dodania artykułu: 2011.04.04

Limit kilometrów na jazdy lokalne w parkach narodowych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 z późn.zm.) w § 3 stanowi, że miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne ustala pracodawca.

Limit ustalony w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony, nie może przekroczyć:

1)   300 km – do 100 tys.mieszkańców,

2)   500 km – ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,

3)   700 km – ponad 500 tys.mieszkańców.

Powyższy limit dla pojazdów do celów służbowych w służbie leśnej może zostać podwyższony, przy czym nie może on przekroczyć 1.500 km.

Z dniem 6 kwietnia 2011 r. wejdzie w życie rozporządzenie z dnia 14 marca 2011 r. (Dz.U. Nr 61, poz. 308), które nadaje nowe brzmienie § 3 ust. 3 rozporządzenia. Po zmianie podwyższenie limitu do 1.500 km dotyczyć będzie nie tylko służby leśnej, ale również służby parków narodowych.

...
powrót

biuro rachunkowe szczecin

PRENUMERATA
2015
  • Czasopismo Buchalter
  • Biuletyn Budżetowy
  • Rachunkowość w Oświacie