Data dodania artykułu: 2014.01.01

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn.zm.) nie występuje w przypadku, gdy dotyczy towarów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1 oraz gdy dotyczy towarów innych niż wymienione w pkt 1 przepisu art. 10 ust. 1 nabywanych przez rolników ryczałtowych dla prowadzonej przez nich działalności rolniczej, podatników, którzy wykonują jedynie czynności inne niż opodatkowane podatkiem i którym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, osoby prawne, które nie są podatnikami – jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowy oraz nie przekroczyła w trakcie 2014 roku kwoty wynoszącej 50.000 zł.

...
powrót

biuro rachunkowe szczecin

PRENUMERATA
2015
  • Czasopismo Buchalter
  • Biuletyn Budżetowy
  • Rachunkowość w Oświacie