Data dodania artykułu: 2012.06.01

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów związane ze sporządzaniem sprawozdań budżetowych oraz rachunkowości jednostek

RIO w Katowicach Pismo z dnia 21 listopada 2011 r. Znak WA-0731/57/1: „W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi sporządzania sprawozdań budżetowych oraz rachunkowości proszę o wyjaśnienie: 1.  Czy dochody budżetowe z tytułu podatków zrealizowane przy użyciu kart płatniczych podatników, które jednak fizycznie nie wpłynęły na rachunek bankowy urzędu należy ująć w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie »Dochody wykonane«. Dochody zrealizowane przy użyciu karty płatniczej ujmowane są na koncie 141 »Środki pieniężne w drodze«. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych, stanowiącej załącznik nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w kolumnie »Dochody wykonane« sprawozdania Rb-27S wykazuje się dochody wykonane na podstawie ewidencji analitycznej do rachunku bieżącego
...
Kup dostęp
powrót

biuro rachunkowe szczecin

PRENUMERATA
2015
  • Czasopismo Buchalter
  • Biuletyn Budżetowy
  • Rachunkowość w Oświacie