Data dodania artykułu: 2012.12.10

Wykazywanie w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-PDP skutków wynikających z korekt deklaracji podatkowych za lata ubiegłe

Pismo Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 24 września 2012 r. ST2-4834-31/SZH/2012/641: „W związku z pismem z dnia 13 kwietnia 2012 r. nr BF.0121.26.202.MP w sprawie wątpliwości dotyczących sposobu wykazywania, w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych oraz sprawozdaniu Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych, skutków finansowych wynikających z dokonania korekty deklaracji podatkowych za lata ubiegłe – Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż podtrzymuje swoje stanowisko, wyrażone w piśmie z dnia 6 lutego 2008 r. nr ST2-4834-15/SZH/2008/1630 oraz w piśmie z dnia 2 marca 2012 r. ST2-4834-14/RLK/2012/9, zgodnie z którym skutki finansowe wynikające z korekt deklaracji na podatek za lata ubiegłe powinny być wykazywane w sprawozdaniach Rb-27S za okresy sprawozdawcze w roku, w którym otrzymano od podatników korekty deklaracji. Przepis art
...
Kup dostęp
powrót

biuro rachunkowe szczecin

PRENUMERATA
2015
  • Czasopismo Buchalter
  • Biuletyn Budżetowy
  • Rachunkowość w Oświacie