Data dodania artykułu: 2013.01.08

Minimalna podstawa wymiaru zasiłków od dnia 1 stycznia 2013 r.

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, wyrównawczego, opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek finansowanych przez pracownika w kwocie odpowiadającej łącznie 13,71% tego wynagrodzenia, a w przypadku osób w pierwszym roku pracy – od kwoty stanowiącej 80% minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez pracownika, tj. łącznie 13,71%. Jeżeli pracownik w okresie pobierania zasiłku zachowuje prawo do składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku, to podstawa wymiaru zasiłku wraz z tymi składnikami nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, pomniejszonego o 13,71%
...
Kup dostęp
powrót

biuro rachunkowe szczecin

PRENUMERATA
2015
  • Czasopismo Buchalter
  • Biuletyn Budżetowy
  • Rachunkowość w Oświacie