Data dodania artykułu: 2013.03.01

Rachunkowość pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych

Pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe (PKZP) są szczególnym rodzajem organizacji pracowniczej, której zadaniem jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek długo- i krótkoterminowych oraz zapomóg – w miarę posiadania środków – na zasadach określonych w statucie. Podstawą prawną do tworzenia pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych jest ustawa o związkach zawodowych, która w art. 39 ust. 1 stanowi, że w zakładach pracy mogą być tworzone pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, których członkami mogą być pracownicy oraz emeryci i renciści bez względu na przynależność związkową. Nadzór społeczny nad tymi kasami sprawują związki zawodowe
...
Kup dostęp
powrót

biuro rachunkowe szczecin

PRENUMERATA
2015
  • Czasopismo Buchalter
  • Biuletyn Budżetowy
  • Rachunkowość w Oświacie